KONSTRUKCE PRO SUCHOU STAVBU

Profily stěnové CW, UW

Profil CW O,6 EN14195 – stěnový
Profily s délkou nad 4,0m a v tl.125mm a 150mm na objednávku bez příplatku.
Profil UW 0,6 EN14195 – stěnový vodící
Profily s délkou nad 4,0m a v tl.125mm a 150mm na objednávku bez příplatku.

Profily stropní CD, UD

Profil CD 0,6 EN14195 – stropní nosný
Profily s délkou nad 4,0m na objednávku bez příplatku.
Profil UD 0,6 EN14195 – stropní obvodový
Profily s délkou nad 3,0m na objednávku bez příplatku.

Zesílené profily UA

Profil UA 2,0 EN14195
Profily s délkou nad 4,0m a v tl.125mm a 150mm na objednávku bez příplatku.